O udelení prezidentovi Ruska v. V. Putinovi a veľvyslancovi Ruska na Slovensku A. L. Fedotovovi ocenenia Neformálneho ekonomického fóra Hospodárskeho klubu (FOTOGRAFIA)

O udelení prezidentovi Ruska v. V. Putinovi a veľvyslancovi Ruska na Slovensku A. L. Fedotovovi ocenenia Neformálneho ekonomického fóra Hospodárskeho klubu (FOTOGRAFIA) | Русская весна

19. marca 2019 sa v Bratislave konala každoročná ceremónia udeľovania ocenenia slovenského Neformálneho ekonomického fóra Hospodárskeho klubu Zlatý biatec — 2018.

Na základe rozhodnutia členov klubu a slovenských expertov, ktorí sa na hlasovaní zúčastnili, za víťaza v nominácii Svetový politik, vyvolávajúci najväčšie sympatie bol vyhlásený prezident Ruskej federácie v. V. Putin. Ocenenie Zlatý biatec — 2018 za rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce medzi národmi našich krajín bolo udelené veľvyslancovi Ruska na Slovensku A. L. Fedotovovi.

Veľvyslanec vo svojom príhovore na ceremónii zdôraznil nemennosť zámerov Ruska tvrdo hájiť normy medzinárodného práva s dominantnou rolou OSN bez ohľadu na pokusy radu západných krajín vymeniť ich za «poriadok založený na pravidlách». Bola potvrdená snaha našej krajiny rozvíjať súčinnosť so zahraničnými partnermi na princípoch vzájomnej úcty a zohľadňovania vzájomných záujmov.

V kontexte piateho výročia vstupu Krymu do Ruskej federácie A. L. Fedotov oboznámil verejnosť s výsledkami znovu zjednotenia polostrova s Ruskom. Veľvyslanec poznamenal, že od momentu historického rozhodnutia obyvateľov Krymu o svojej budúcnosti a ich živote došlo k mnohým pozitívnym zmenám — niekoľkonásobný rast miezd a dôchodkov, vznik nových pracovných miest, dynamický rozvoj dopravnej a energetickej infraštruktúry. Veľvyslanec pripomenul prítomným neprípustnosť «vízovej diskriminácie» pre obyvateľov Krymu, ktorí naďalej dostávajú záporné odpovede pri žiadosti o víza do štátov Európskej únie.

Vysoké hodnotenie sa dostalo vzniknutej úrovni dôvery a vzájomného pochopenia medzi Ruskom a Slovenskom, obojstrannému naladeniu na rozvoj a prehĺbenie vzájomne výhodnej spolupráce.

Ako zdôraznil veľvyslanec, ocenenia Hospodárskeho klubu sú faktom priznania konštruktívnej zahraničnej politiky našej krajiny, jednej z hlavných garantov svetovej stability a bezpečnosti.

O udelení prezidentovi Ruska v. V. Putinovi a veľvyslancovi Ruska na Slovensku A. L. Fedotovovi ocenenia Neformálneho ekonomického fóra Hospodárskeho klubu (FOTOGRAFIA) | Русская весна
Количество просмотров: 102


b4a8f662eb47b5d8