Premiér Dmitrij Medvedev spolieha na zdravý úsudok a poctivý, zodpovedný postoj v politike nového prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenskeho

Premiér Dmitrij Medvedev spolieha na zdravý úsudok a poctivý, zodpovedný postoj v politike nového prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenskeho | Русская весна

Premiér Dmitrij Medvedev spolieha na zdravý úsudok a poctivý, zodpovedný postoj v politike nového prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenskeho.

«Voľby na Ukrajine sa uskutočnili. Výsledok ukázal evidentnú požiadavku na nové prístupy k riešeniu problémov na Ukrajine. Je zrejme, že nový prezident bude musieť riešiť úlohu konsolidácie krajiny, a to zohľadňujúc reálie, ktoré vznikli ako dôsledok diania posledných rokov.

Nepochybujem o tom, že nová hlava štátu, pokiaľ ide o Rusko, bude nasledovať rétoriku, ktorú používal počas predvolebnej kampane.

Opakovať všeobecne zaužívané ideologické vzorce, zamerané na rôzne skupiny obyvateľstva. Nemám žiadne ilúzie v tomto ohľade.

Zároveň predsa len existujú šance na zlepšenie vzájomných vzťahov s našou krajinou.

Čo k tomu treba? Poctivosť. A ešte pragmatický a rozvážny prístup. Prístup s prihliadnutím na všetky politické reálie Ukrajiny. Rátajúc, predovšetkým, so situáciou na východe krajiny. Preto najdôležitejšie, čo treba popriať novému ukrajinskému vedeniu, je zdravý úsudok.

A, iste, pochopenie hĺbkovej významnosti vzťahov medzi národmi našich krajín, ktoré musia prevýšiť politickú konjunktúru. Iba na takomto základe je možné obrodzovať zdeptané vzájomné hospodárske vzťahy. A to znamená — riešiť najzávažnejšie sociálne problémy, ktoré sú tak akútne dnes pre milióny Ukrajincov», — povedal Dmitrij Medvedev.

Количество просмотров: 44


b4a8f662eb47b5d8